Pohni kamenem, odstartuješ změnu

Brno
Cílem koncepce rozvoje školy Filipky v Brně-Židenicích nebylo jasně vytýčit jedinou možnou budoucnost, nýbrž připravit škole kvalitní a logický plán rozvoje v závislosti na jejích možnostech.
Kombinovatelnost variant a vzájemná souhra zajistí stálou hodnotu nehledě na rozdělení realizace jednotlivých fází konceptu.
V rámci modro-zelené infrastruktury návrh pracuje s efektivním hospodařením s vodou. Dešťová voda je jímána do retenční nádrže a následně je zpětně využívána k zalévání pěstitelských záhonů a zeleně.
Objekt budovy školy je v konceptu vždy citlivě uzpůsoben stávajícím i pravděpodobným budoucím potřebám výuky. Kromě výměny oken, sanace, úpravy fasády apod. je významnou částí vize také navýšení kapacity školy nástavby výukových ateliérů.
Výuková funkce je rozšířena za zdi budovy do prostoru školního dvora. Přestavba této části školního areálu je také navržena v etapách.
Nástavba je řešena tak, aby její budoucí exekuce pouze podpořila historický i kulturní význam nárožního objektu školy. Veškeré zásahy představené v konceptu jsou provedeny v jednotném soudobém charakteru, nenarušují genia loci místa.

Rádi se s Vámi setkáme

Probereme vaše požadavky a ukážeme vám, jak podobné projekty řešíme my.

Chci schůzku

Naše produkty