Juliánovské náměstí

obnova / Brno
Součástí obnovy náměstí je výsadba nové zeleně, která v letních měsících tvoří přirozený stín a příznivě ovlivňuje okolní mikroklima. Dešťové vody ze zpevněných ploch náměstí budou jímány v akumulační nádrži a následně užity k zálivce stromů.
Dominantou téměř v těžišti plochy je jedinečná socha Vysočiny sochaře Jiřího Marka, která stále přitahuje pozornost nejen místních obyvatel. V rámci návrhu byl zachován hodnotný park se vzrostlými stromy.

Rádi se s Vámi setkáme

Probereme vaše požadavky a ukážeme vám, jak podobné projekty řešíme my.

Chci schůzku

Naše produkty