Moravia IT

Brno
Předmětem architektonického konceptu a studie je řešení interiérů částí pátého až osmého patra administrativních budov „A“ a „B“ včetně spojovacích krčků ve Vlněna Office parku v Brně.
Návrh vychází především z prostorových, provozních a funkčních požadavků klienta - firmy MORAVIA IT. Centra jednotlivých pater jsou tvořena meeting pointy – kuchyňkami doplněnými o lounge s různými typy jak jídelního, tak odpočinkového sezení.
Uzavřené plochy se na jednotlivých patrech střídají s otevřenými plochami, vznikají tak zálivy, které psychologicky prostor člení a zlidšťují.
Trvalá pracovní místa jsou důsledně umístěna v místech s přirozeným denním osvětlením, místnosti, které naopak denní osvětlení nevyžadují, jsou umístěny v blízkosti jader a v místech návazností budov na spojovací krčky.

Rádi se s Vámi setkáme

Probereme vaše požadavky a ukážeme vám, jak podobné projekty řešíme my.

Chci schůzku

Naše produkty