Oční centrum Praha

Praha
Klinika nabízí svým klientům rozsáhlé spektrum služeb, od ambulantních prohlídek a vyšetření, přes měření speciálními přístroji a diagnostiku, až po složité operační úkony s pomocí nejmodernějšího technického vybavení.
Tomu je patřičně uzpůsoben provoz pro zajištění maximálního komfortu návštěvníků a ergonomie práce personálu. Hra světelných paprsků a jejich rozklad na lomených plochách na jednotlivé barevné složky propojují prostory interiéru jako ústřední motiv.

Rádi se s Vámi setkáme

Probereme vaše požadavky a ukážeme vám, jak podobné projekty řešíme my.

Chci schůzku

Naše produkty