Mosty pod Vyšehradem - 3. fáze

soutěž / Praha
IKONA VS. RACIO. Voda rytmus, vlna a zrcadlení jsou hlavní myšlenkou návrhu.
Smíchovská strana je díky prodloužení třetího mostního oblouku a zrušením nosného pilíře obdobně jako na protějším břehu otevřenější a dává prostor pro revitalizaci a následné zhodnocení části městské části.
Důležitou součástí propojení břehů Vltavy je bezkolizní a zejména bezbariérové přemostění pro pěší a cyklistickou dopravu. Dálková cyklotrasa propojující břehy je vedena na severní lávce.
Navazuje na další stezky a nekoliduje s provozem na železničních nástupištích. Výrazná zkratka trasy vzniká ve středové lávce se smíšeným provozem cyklo+pěší mezi mostními pilíři, která bezbariérově propojuje oba břehy a hlavní cyklostezky na náplavkách.
Okraje mostního tělesa rozehráváme lehkými vykonzolovanými lávkami, které jsou remi-niscencí stávajících lávek. Lávky reflektují linii nových oblouků svým půdorysným zvlněním.
V místě pilířů nad řekou vznikají klidné zálivy, které dávají prostor pro zastavení a dálkové výhledy. Spodní středová lávka tvoří jemnou samostatnou křivku mezi mostními tělesy a poskytuje výhled na město.

Rádi se s Vámi setkáme

Probereme vaše požadavky a ukážeme vám, jak podobné projekty řešíme my.

Chci schůzku

Naše produkty